Archiv článků

04.03.2019 00:00

Druhá šance pro soubor divadelních kulis

Spolek Genius loci Sudslava z.s. hledá šikovné manuálně zručné dobrovolníky (zedníky, truhláře, restaurátory aj.), kteří by pomohli uskutečnit společný cíl, jímž je vybudování kvalitního zázemí pro záchranu a uchování ojedinělé sbírky ručně malovaných divadelních kulis z první poloviny 20....

—————

27.11.2018 10:00

Multimediální prezentace dochovaného souboru historických divadelních kulis

Spolek Genius loci Sudslava z.s. během roku 2018 vytvořil na základě finanční dotace Státního fondu kultury a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov multimediální prezentaci k podpoře dochovaného souboru historických divadelních kulis. Nezisková organizace prezentuje veřejnosti tuto...

—————

28.02.2018 14:00

Co představovalo ochotnické divadlo na přelomu 19. a 20. století

Když se člověk zamyslí nad dobou, kdy se skoro v každé české vesnici hrávalo ochotnické divadlo, kdy obyčejní lidé chodili povětšinou do vesnických hospod na divadelní představení, musí si uvědomit, že to byla pro většinu z nich jediná možnost, jak se s divadlem seznámit. Někteří...

—————

30.08.2017 00:00

Pověsti sudslavské aneb stará fara odhaluje svá skrytá tajemství

Spolek Genius loci Sudslava z.s. vydal během letních prázdnin novou v pořadí už třetí publikaci s deseti pověstmi vážícími se k areálu státem chráněné kulturní památky bývalé barokní fary v obci Sudslava. Sudslavské pověsti sepsal Tomáš Zaplatílek, malebné ilustrace k nim...

—————

19.09.2016 18:50

Film: Tajemství sudslavské fary

IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit během letních měsíců natočil dokumentární film s názvem: Tajemství sudslavské fary. Dokument představuje příběh obnovy kulturní památky z roku 1692 a dochovaného souboru historických divadelních kulis prezentovaných veřejnosti v prostorách...

—————

29.06.2016 19:00

Výstava sudslavské sbírky divadelních kulis na Olomouckých barokních slavnostech

Genius loci Sudslava z.s. vystavuje soubor historických divadelních kulis a deseti obrazů-koláží na motivy této ojedinělé sbírky v rámci Olomouckých barokních slavností v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého (Jezuitský konvikt) v Olomouci v termínu od 29.6.2016 do 22.7.2016. Tak se...

—————

18.06.2016 09:00

Den otevřených ateliérů 2016

Uskuteční se od 9 do 17 hod. v areálu bývalé fary v Sudslavě. Výstava unikátní sbírky sudslavských divadelních kulis z počátku 20. století. Doprovodný program zajištěn. Na programu od 15 hod. bude divadelní představení Ochotnicko-čtenářské besedy ORLICE z Potštejna, která uvede svoji novou hru:...

—————

29.02.2016 18:00

Genius loci Sudslava z.s. vydala novou barevnou pohlednici

Genius loci Sudslava z.s. vydala barevnou pohlednici s motivy divadelních prospektů sudslavských ochotníků. Pohlednici je možné získat i s razítkem spolku na adrese Sudslava čp. 1, 561 13.

—————

14.12.2015 19:00

Státní fond kultury ČR - restaurování dvou divadelních kulis

Genius loci Sudslava z.s. obdržel v roce 2015 finanční příspěvek na restaurování dvou divadelních kulis ze souboru historických dekorací sudslavského ochotnického spolku. Příspěvek ve výši 35 000 Kč poskytl Státní fond kultury České republiky. Restaurování dvou divadelních dekorací: "kamen a...

—————

05.10.2015 18:00

Poděkování za nadační příspěvek

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov poskytla v roce 2015 finanční příspěvek na pořízení 4 výstavních dřevěných vitrín částku ve výši 20 000,- Kč. V rámci podpořeného projektu se také uskutečnila odborná beseda na téma historie ochotnických spolků v obci Sudslava. Spolek Genius loci...

—————