Informace o nás

Genius loci Sudslava z.s. je spolek založený v roce 2010 k podpoře obecně prospěšných činností v oblasti ochrany kulturních památek a kulturních hodnot včetně dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti. Zájmem spolku je ochrana památek na území obce Sudslava v Pardubickém kraji a rozvoj občanské společnosti v této oblasti.

Cílem spolku jsou : Ochrana kulturních památek, kulturních hodnot a pořádání kulturně-společenských aktivit, což je hlavním posláním zapsaného spolku.


Historie projektu

Jednou z činností spolku Genius loci Sudslava z.s. je vzkříšení unikátního souboru ručně malovaných divadelních kulis sudslavského ochotnického spolku. Zápis v obecní sudslavské kronice dokládá divadelnickou historii výčtem hraných divadelních představení a jejich aktérů, kteří se podíleli na kulturně-společenském životě v obci. Ochotnická činnost v Sudslavě se datuje prvním divadelním představením uvedeným dne 8. září 1868. Na programu byla veselohra s názvem: „Selské námluvy“ a předvedlo ji volné sdružení ochotníků. Druhým divadelním představením, které se konalo již 28. září 1868 byla hra: „Pan strýček“. Z prvních ochotníků v roce 1868 můžeme jmenovat např. Karla Syrového, kaplana, Josefa Pavelku, studenta, Františka Špindlera, řídícího učitele nebo Marii Špindlerovou choť řídícího učitele. Dále učitele Šilbocha, kostelníka Josefa Viktorina a Jana Vorlického. Nejdéle hrajícím sudslavským ochotníkem byl poštovní posel Mikuláš Horák, syn učitele na zdejší škole, který hrál divadlo od roku 1879 plných 42 let.

Snahou spolku Genius loci Sudslava z.s. je soubor historických divadelních kulis postupně restaurovat a zpřístupnit veřejnosti v rámci nově vznikajícího muzea ochotnického divadla v areálu bývalé fary v Sudslavě.