Sudslavské divadelní kulisy

31.07.2014 14:44

V obci Sudslava se do dnešních dnů dochoval unikátní soubor ručně malovaných divadelních kulis (6 kompletních divadelních scén v počtu 90 kusů) z počátku 20. století. Ochotnické divadlo se v obci hrálo, dle zápisu z obecní kroniky, už od roku 1868 plných 80 let až do roku 1948. Po tomto roce divadelní činnost ochotnických spolků v obci Sudslava zaniká.

Sudslavské divadelní kulisy ležely dalších 60 let na půdě dnes již bývalé fary v Sudslavě bez povšimnutí. Až se vznikem občanského sdružení Genius loci Sudslava o.s. v roce 2010 došlo k jejich znovuobjevení a zájmu o jejich záchranu a prezentování odborné i laické veřejnosti.

V roce 2011 byl proveden restaurátorský průzkum realizovaný Fakultou restaurování v Litomyšli. Provedena byla celková fotodokumentace stavu sbírky a následně Národním památkovým ústavem, ú.o.p. v Pardubicích vydáno odborné vyjádření k dotčené sbírce divadelních kulis. Prezentace části sbírky kulis je na webu amaterskedivadlo.cz pod heslem Sudslava.

—————

Zpět