Tisková zpráva k vernisáži kulis na Univerzitě Pardubice

01.12.2014 17:00

Tisková zpráva

1. prosinec 2014

Unikátní soubor divadelních kulis je k vidění ve vestibulu auly Univerzity Pardubice

Od středy 3. prosince bude možné ve vestibulu univerzitní auly dočasně vidět výstavu, která na deseti velkoformátových panelech představuje unikátní sbírku historických divadelních kulis z počátku 20. století, ojedinělou sbírku, jež se z tohoto období na českém území dochovala.

Celá dochovaná a objevená sbírka čítá celkem 86 divadelních kulis a obsahuje šest kompletních divadelních scén. Neznámí autoři je vytvořili pravděpodobně ve 20. – 30. letech 20. století a malovali temperou na plátno a dřevo. V rámci vesnického ochotnického divadla patří k nejucelenějším souborům divadelních kulis u nás.

Ve vestibulu auly Univerzity Pardubice se představuje část z dochovaných kulis, a to ve formě deseti barevných velkoformátových panelů, na kterých jsou kulisy graficky zachyceny. „Kulisy jsou unikátní ve své komplexnosti. Dochovalo se šest kompletních divadelních scén: džungle, hrad, les, zámek, vesnické stavení a skály. Kulisy byly nalezeny na půdě dnes již bývalé fary, kde ležely bezmála šedesát let bez povšimnutí,“ říká majitel divadelních kulis Mgr. Tomáš Zaplatílek a dodává: „Prodejem fary katolickou církví do osobního vlastnictví se začal odvíjet jejich nový příběh. Založením občanského sdružení Genius loci Sudslava došla naplnění i myšlenka jejich postupné obnovy a zpřístupnění veřejnosti.“

V roce 2011 kontaktoval Tomáš Zaplatílek Fakultu restaurování Univerzity Pardubice, konkrétně Mgr. art. Veronikou Kopeckou, která poukázala na uměleckohistorický význam dochovaných dekorací. Obě strany se na základě toho dohodly o spolupráci při jejich dokumentaci a následném restaurování. Na obnově historických sudslavských divadelních kulis se podílelo sedm studentek litomyšlské Fakulty restaurování pod dohledem asistentky BcA. Petry Janské. Studentky provedly podrobnou dokumentaci celého souboru, popsaly jednotlivé scény a míru jejich poškození. Na konci roku 2011 předložily šest sešitových zpráv o jejich stavu. Tato restaurátorská dokumentace dále posloužila jako podklad pro žádost o dotace.

„Díky spolupráci s Fakultou restaurování v Litomyšli se podařil realizovat projekt částečné obnovy a restaurování sudslavské sbírky divadelních dekorací. Na restaurátorské práce přispěla v roce 2013 Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, která tak ocenila výjimečnost tohoto souboru v rámci celé České republiky,“ pochvaluje si spolupráci Tomáš Zaplatílek, předseda spolku Genius loci Sudslava. Projekt prezentace souboru historických divadelních kulis byl podpořen Státním fondem kultury České republiky v roce 2014.

Výstava bude otevřena ve středu 3. prosince v 17 hodin ve vestibulu univerzitní auly ve Studentské ulici 519 v Pardubicích – Polabinách. Výstava velkoformátových obrazů je instalována potrvá do 19. prosince 2014.

Kontaktní osoba:

Mgr. Tomáš Zaplatílek

telefon:723917675

e-mail: tomaszaplatilek@centrum.cz

Ing. Valerie Wágnerová

kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice

telefon 466 036 555, e-mail promotion@upce.cz

—————

Zpět