Nález prospektu v obecním hostinci v Sudslavě

11.12.2014 18:00

Během rekonstrukce obecního hostince v obci Sudslava v létě 2014 došlo k nálezu zadního prospektu s vyobrazeními scény lesní krajiny (líc plátna) a cesty do pohoří (rub plátna). Plátno bylo sneseno z půdy obecního hostince, dříve hostince "U Votavů", v dosti špatném stavu. Místním zastupitelstvem bylo darováno spolku Genius loci Sudslava a uložno v areálu bývalé sudslavské fary spolu s ostatními kulisami zde již v minulosti nalezenými. Autorství plátna není zatím s určitostí zjištěno. Foto prospektu viz. Fotogalerie.

—————

Zpět