Vítejte na našem webu

Divadelnikulisy prezentují dochovanou unikátní sbírku 6 kompletních divadelních scén v počtu 90 kusů ručně malovaných divadelních kulis z počátku 20. století. Sbírka divadelních kulis je umístěna v prostorách historického areálu kulturní památky bývalé fary v obci Sudslava v Pardubickém kraji.

Upozornění návštěvníkům

Divadelnikulisy informují o činnosti spolku Genius loci Sudslava z.s. Věnují se aktuálnímu dění okolo dochované ojedinělé sbírky sudslavských divadelních kulis, její propagaci a záchraně.

Sudslavská sbírka historických divadelních kulis je výjimečná, jak ve svém rozsahu, tak v komplexnosti dochovaných divadelních scén v rámci celé České republiky.