Výstava V říši divů v Chrudimi

26.06.2015 08:00

Spolek Genius loci Sudslava z. s. připravil ve spolupráci s MLK Chrudim výstavu „Vítejte v říši divů“, která seznamuje s historií ochotnického divadla obce Sudslava. Do dnešních dnů se dochoval unikátní soubor 90 kusů divadelních kulis uchovávaných v historickém objektu barokní fary. Chrudimská výstava nabízí 10 velkoformátových panelů vytvořených na základě dochované sbírky kulis z první poloviny 20. století.

Výstava v MLK Chrudim potrvá až do 25. 10. 2015.

—————

Zpět