Státní fond kultury ČR - restaurování dvou divadelních kulis

14.12.2015 19:00

Genius loci Sudslava z.s. obdržel v roce 2015 finanční příspěvek na restaurování dvou divadelních kulis ze souboru historických dekorací sudslavského ochotnického spolku. Příspěvek ve výši 35 000 Kč poskytl Státní fond kultury České republiky. Restaurování dvou divadelních dekorací: "kamen a domku-dveří" se ujal akademický malíř Jan Cechl ve spolupráci s MgA. Lukášem Hrindou. Restaurované divadelní kulisy byly poprvé představeny veřejnosti při příležitosti pořádání adventního koncertu v prostorách bývalé fary v Sudslavě v sobotu 12. prosince 2015.

 

—————

Zpět