Poděkování za nadační příspěvek

05.10.2015 18:00

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov poskytla v roce 2015 finanční příspěvek na pořízení 4 výstavních dřevěných vitrín částku ve výši 20 000,- Kč. V rámci podpořeného projektu se také uskutečnila odborná beseda na téma historie ochotnických spolků v obci Sudslava.

Spolek Genius loci Sudslava z.s. pořádá pravidelně kulturní a vzdělávací aktivity na podporu expozice ochotnického divadla v prostorách bývalé fary v Sudslavě.

—————

Zpět