Multimediální prezentace dochovaného souboru historických divadelních kulis

27.11.2018 10:00

Spolek Genius loci Sudslava z.s. během roku 2018 vytvořil na základě finanční dotace Státního fondu kultury a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov multimediální prezentaci k podpoře dochovaného souboru historických divadelních kulis. Nezisková organizace prezentuje veřejnosti tuto ojedinělou expozici sbírky ručně malovaných divadelních kulis vzešlou z činnosti ochotnických spolků v obci Sudslava. Ochotnické divadlo má v obci dlouhou tradici, činnost divadelního spolku se zde odvíjí už od roku 1868. V roce 2018 si tak spolek připomíná 150 let od zahájení ochotnické činnosti v obci Sudslava.

Genius loci Sudslava z.s. již řadu let realizuje obnovu dochovaného souboru divadelních kulis čítajícího na 90 kusů dekorací, tj. 6 kompletních divadelních scén z počátku 20. století. Svoji činnost soustavně směřuje k co nejširšímu spektru laické i odborné veřejnosti, zejména pořádáním pravidelných kulturních akcí (amatérské divadlo, hudební koncerty, odborné semináře), které napomáhají k vytvoření povědomí o historii ochotnického divadla v regionu Podorlicka.

Na vytvoření multimediální prezentace spolupracovali: Tomáš Zaplatílek (textová část), Ondřej Sedláček (grafická a obrazová úprava), Petr Vyšohlíd – victory studio (zvukové a hudební nahrávky). Multimediální prezentace je umístěna v expozici bývalé barokní fary. Návštěvník má možnost si vybrat jednotlivé průvodní texty, sledovat tematické obrázky divadelních kulis a poslouchat příběhy k ochotnické historii v českém, polském a anglickém jazyce (namluveno profesionálními herci a rodilými mluvčími).

—————

Zpět